ZAHRADNÍ DOMKY S DPH 14%

Daň z přidané hodnoty u staveb pro bydlení

Od ledna 2008 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), která se významným způsobem dotkla i zdaňování staveb (a souvisejících služeb) určeným k bydlení. 

Pokud si u nás objednáte dřevostavbu a splňujete podmínky citované v §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, tzn. bude-li dřevostavba příslušenstvím rodinného domu (stačí, když bude stát na pozemku, kde je umístěn rod. dům), který splňuje definici sociálního bydlení (rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m2), budeme účtovat sníženou sazbu DPH. Podmínkou pro přiznání snížené sazby DPH je podepsání čestného prohlášení a zakoupení dřevostavby společně s její montáží. Snížená sazba DPH platí i pro příslušenství, které si pořizujete k již postavěné stavbě ( nezáleží jak staré ), nebo rozestavěné stavbě, opět však musí splňovat definici sociálního bydlení.
Při komplexních dodávkách dřevostaveb v "plné výbavě" (dražší krytina, terasa, přístřešek, přístavek, atd.) se jedná o výraznou úsporu finančních prostředků. 

Příslušenstvím rodinného domu (popř. bytového domu) mohou být například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům, atd. 

Čestné prohlášení o způsobilosti čerpat daňovou výhodu snížené sazby DPH > 

Odkazy na MFČR
Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008
Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1.2008
Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1.2008